ZonneWIJde start tweede fase

logoZonnewijde_WEB

Het grootste zonne-energie crowdfundingproject van Nederland gaat haar tweede fase in. In de eerste fase is in 101 dagen tijd door 217 deelnemers ruim € 169.000,- bijeengebracht om daarmee de Bredase ZonneWIJde te gaan realiseren. De ZonneWIJde is een 7.000 panelen groot en door burgers geïnitieerd zonnepark, dat gebouwd wordt langs de Princenhagelaan in Breda. Voor een project met de omvang van de ZonneWIJde wordt nu de volgende fase benut om de rest van de financiering bij elkaar te krijgen en de benodigde contracten met diverse geïnteresseerde grotere partijen af te sluiten.

 

Één van de belangrijkste contracten is op 5 december 2014 getekend: het grondcontract met de Gemeente Breda. Vanaf dat moment treedt de ZonnWIJde actief naar buiten en is de belangstelling voor participatie fors gestegen. De eerste informatieavond afgelopen 14 januari was dan ook met meer dan 120 geïnteresseerden een groot succes. De initiatiefnemers en partners in ZonneWIJde, gemeente Breda, Greenchoice, Zonnepanelendelen.nl en de Coöperatie ZonneWIJde u.a., zijn dan ook erg positief over de resultaten tot nu toe.

 

De eerste crowdfundingperiode leverde ruim € 169.000,- op. In de tweede fase die nu start, verwacht De ZonneWIJde een forse toestroom van deelnemers. ‘We voeren nu namelijk vergevorderde gesprekken met een paar publieke instellingen en bedrijven. Het zijn organisaties waar duurzaamheid hoog op de agenda staat en die erover denken mee te investeren in de ZonneWIJde. Ook merken we dat mensen in Breda steeds meer met elkaar praten over de ZonneWIJde en elkaar enthousiast maken om mee te doen. Dit geeft ons heel veel vertrouwen. We verwachten dan ook dat we ons doel – het nog voor de zomer van 2015 bouwen én in bedrijf nemen van de ZonneWIJde – gaan halen.’

 

Edwin Waelput van De ZonneWIJde: ‘De tijd werkt ook in ons voordeel, want de marktrentes zijn gedaald. Daardoor kunnen we straks met minder geld van crowdfunders volstaan. Om de ZonneWIJde te kunnen bouwen, moet in ieder geval  € 750.000,- worden opgehaald. Maar we streven ernaar om zoveel mogelijk van de benodigde € 1,5 miljoen te crowdfunden en zo min mogelijk te lenen.’

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:

 

Edwin Waelput        06 55153528

Johan Janse            06 13853237

Marc Okhuijsen       06 52471430

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *