Pasfoto-Johan-uitsnede_2_gespiegeldJJAdvies is een adviesbureau gevestigd in Bavel. JJAdvies is gespecialiseerd in het thema: verkeer en vervoer. De drijvende kracht achter JJAdvies is Johan Janse. Al meer dan 30 jaar helpt Johan zijn klanten bij het vinden van nieuwe mobiliteitsuitdagingen waarmee de bereikbaarheid beter wordt, verplaatsen efficiënter kan, de veiligheid wordt verhoogd en waarmee meer inzicht wordt verkregen in hoe mensen zich gedragen in het verkeer. De kernwaarden van waaruit JJAdvies/Johan handelt, zijn:

Warm zakelijk

Dienstbaarheid voor de klant staat voorop. JJAdvies stopt dan ook pas met zijn werkzaamheden als de klant tevreden is. Samen zoeken naar en samen werken aan haalbare en implementeerbare oplossingen. Dit is waar JJAdvies voor staat. JJAdvies doet dit tegen een vaste vooraf overeengekomen prijs.

Deskundig

Kennis en kunde liggen in elkaars verlengde. JJAdvies combineert beide door een brede jarenlange ervaring en deze keer op keer te vertalen in maatwerkoplossingen. Verkeer en vervoer vergen nu eenmaal maatwerk, want het gaat vaak om mensen en om wat mensen beweegt.

  • JJAdvies is opgenomen in de lijst van erkende mobiliteitsadviseurs van AgentschapNl.
  • JJAdvies werkt actief mee aan de denktank rondom het vakgebied verkeer.
  • JJAdvies is op persoonlijk titel expert voor de commissie m.e.r.

Verrassend

Soms ligt een oplossing voor de hand, maar vaker biedt een creatieve- en inspirerende aanpak meer. Meer winst, meer genot, meer plezier. Een ‘buiten het doosje’ benadering kenmerkt de aanpak van JJAdvies.

Veelzijdig

JJAdvies adviseert over duurzame mobiliteit, openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement, personal rapid transport systemen, in-car toepassingen, vervoerprognose en …… vraag het en Johan Janse geeft u een eerlijk antwoord.

Betrokken

JJAdvies is van mening dat een duurzame samenleving haar basis vindt in een volhoudbare balans tussen people, planet, profit en pleasure. Eerlijkheid, vertrouwen en de wens ook zelf bij te dragen aan deze duurzame samenleving is het handelingsperspectief van JJAdvies.

Lidmaatschappen en samenwerkingspartners

JJAdvies is lid van BOnDS (Bredase Ondernemers in Duurzame Samenwerking), het Adviseursnetwerk Verkeer en Vervoer, de Vereniging DOET, de Green Business Club Breda, het ZP-netwerk van Railforum en het Adviesteam Beter Benutten. Daarnaast werkt JJAdvies nauw samen met diverse andere bureaus en bedrijven.