JJAdvies is een verkeerskundig bureau met een zeer uitgebreide en algemene kennis van het vakgebied verkeer en vervoer. Naast alle mobiliteitsprojecten genoemd op de pagina’s ‘Duurzame mobiliteit’, ‘Onderzoek klanttevredenheid’ en ‘Mobiliteitsmanagement’ is JJAdvies dan ook betrokken (geweest) bij een keur aan verkeer- en vervoerprojecten. Hieronder staan enkele van deze projecten vermeld. Op persoonlijke titel is Johan Janse, eigenaar van JJAdvies, regelmatig betrokken bij de commissie mer als werkgroeplid.

2010 – heden:

 • Opstellen Strategisch Beleidsplan Parkeren. (Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer)
 • Uitwerken en optimaliseren routering vrachtverkeer inclusief het maken van een plan van aanpak voor de oplossing van het vrachtwagenparkeren. (Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer)
 • Het verzorgen van een second opinion aangaande de tunneltraverse in de Zuidtangent te Heerhugowaard. (Opdrachtgever: Gezamenlijke oppositiepartijen Heerhugowaard)
 • Opstellen van motorvriendelijke ontwerprichtlijnen ten behoeve van actieplan verkeersveiligheid. (Opdrachtgever: CROW)
 • Capaciteitsanalyse en prognose wachttijden voor veerdienst Den Helder – Texel. (Opdrachtgever: TESO Bootdienst)
 • Herziening van het handboek Aanbevelingen Stedelijke Verkeers- en Vervoervoorzieningen, onderdeel nieuwe kennis. (Opdrachtgever: CROW)

2005 – 2010:

 • TESO in 2040, scenarioverkenning en prognose van het vervoer van en naar Texel voor het jaar 2040. (Opdrachtgever: TESO Bootdienst)
 • Handboek Verkeersonderzoek, een praktische handleiding voor de uitvoering van vele gangbare verkeersonderzoeken. (Opdrachtgever: CROW)
 • Gebruikersonderzoek ASVV, Aanbevelingen Stedelijke Verkeers- en Vervoervoorzieningen (Opdrachtgever: CROW

2000 – 2005:

 • Evaluatie-onderzoek 0900-Efteling, een directe informatielijn met informatie over de files van en naar de Efteling. (Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant)
 • Herkomst – Bestemmingsonderzoek openbaar vervoer in Oost-Brabant. (Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant)
 • Onderzoek parkeerbalans Amsterdam Oud-West. (Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam Oud-West)
 • Begeleiding en beoordeling Verkeers- en Vervoermodel regio Zuid-Limburg in het kader van de variantenanalyse A2 Traverse Maastricht. (Opdrachtgever: Bouwdienst Rijkswaterstaat)
 • Quick-scan verkeersveiligheid hoogwaardige busbanen gemeente Utrecht en verkenning mogelijkheden voor medegebruik busbanen gemeente Utrecht. (Opdrachtgever: gemeente Utrecht)

Voor 2000:

 • Gebruikersonderzoek RONA (Richtlijnen Ontwerp Niet Autosnelwegen) en ROA (Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen). (Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
 • Vervoerprognose 1998- 2018 TESO bootdienst. (Opdrachtgever: TESO Bootdienst)
 • Ondersteuning bij helpdesk praktijkproef Intelligente Snelheidsadapter (Opdrachtgever: Advin)
 • Uitvoering en begeleiding nationale workshops ter introductie van het Startprogramma Duurzaam Veilig. (Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
 • Nachtdistributie, toepassingsmogelijkheden in stedelijke gebieden en ontwerp van een stille vrachtwagen. (eigen initiatief)
 • Uitvoering regionale workshops voor verankering deelauto’s in gemeentelijke en regionaal beleid (Opdrachtgever: Stichting voor Gedeeld Autogebruik)
 • Analyse parkeerproblematiek recreatiecentrum De Lommerbergen. (Opdrachtgever: Center Parcs)
 • Analyse capaciteitsproblemen luchtverbinding Schiphol – Aruba. (Opdrachtgever: Aruba Tourism Association)
 • Lokatiekeuze nieuwbouw Graafschap College Doetinchem. (Opdrachtgever: gemeente Doetinchem)
 • Onderzoek prijselasticiteit autobezit. (Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat)