Weten hoe mensen willen reizen en weten hoe je dit reisgedrag kunt sturen, dat is waar het bij mobiliteitsmanagement om draait. Leidend hierbij is volgens JJAdvies het juiste vervoermiddel voor de juiste verplaatsing om zodoende zo slim mogelijk te reizen. De mobiliteitsmanagementprojecten waar JJAdvies aan werkt of heeft gewerkt staan hieronder.

2010 – heden:

 • Het opzetten van een mobiliteitscentrum voor bedrijven gevestigd op het industrieterrein De Krogten in Breda. Dit centrum moet mobiliteitsadviezen gaan verzorgen en mobiliteitsdiensten gaan aanbieden voor deze bedrijven. (Opdrachtgever: gemeente Breda)
 • JJAdvies is erkend door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) als mobiliteitsadviseur en heeft in het kader van de regeling Mobiliteitsmanagement / MKB voucherregeling diverse mobiliteitsscans uitgevoerd voor onder andere Rosmalen Gerechtsdeurwaarders, Trappenfabriek Vermeulen, ABS Autoherstel Hoppenbrouwers en VAV B.V.
 • Breda e-Drive 2012, 2013 en 2014, inspirerende evenementen om elektrisch rijden te promoten. Meer informatie over deze evenementen is te vinden op de website van het evenement. (eigen initiatief)
 • Helmond E-Drive, een b2b evenement ter stimulering van elektrisch rijden. Meer: projectwebsite. (Opdrachtgever: gemeente Helmond)
 • OV-ambassadeurs, via een peer-to-peer benadering krijgen senioren hulp om hun mentale drempel voor OV-gebruik te overwinnen. Meer: projectwebsite. (Opdrachtgever: Provincie Zeeland)
 • ENERQI, Energy efficiency by using daily customers Quality observations to Improve public transport. Een Europees project met als doel energiebesparing te bereiken door de attractiviteit van het openbaar te verhogen via kwaliteitsimpulsen. Door middel van een continu monitoringssysteem wordt daarbij een vinger aan de pols gehouden. Meer: projectwebsite. (Opdrachtgever: EU – STEER)

2005 – 2010:

 • Trendy Travel, making the use of sustainable ways of transportation more attractive, supporting of the Dutch Railways with their tasks. Meer: projectwebsite. (Opdrachtgever: EU – STEER)
 • e-ATOMIUM, increasing the knowledge and competences of energy agencies and other local actors in the field of sustainable energy use in transport. (Opdrachtgever: EU – STEER)

2000 – 2005:

 • MusTT, Multi-Stakeholder European targeted action for Sustainable Tourism & Transport. (Opdrachtgever: EU DG-TREN)

Voor 2000:

 • Vervoerplannen Nationale Hogeschool voor toerisme en verkeer in Breda en Graafschap College te Doetinchem.
 • Analyse en verwerking reacties op discussienota Vrijetijdsverkeer. (Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
 • Verkeersmanagement Energie en Milieu, toepassing integraal verkeers- en mobiliteitsmanagement binnen stedelijke gebieden. (Opdrachtgever: Senter/Novem)