Steun de nationale energietransitie

De Energiecommissie vraagt jouw steun

Nederland 100% Energiepositief in 2030

 

Ruud Koornstra is kwartiermaker voor de Nationale Energietransitie welke tot doel heeft te komen tot een 100% energiepositief Nederland in 2030. Een doel dat ik met plezier en inzet wil ondersteunen. Iedereen die dit leest, wil ik vragen dit initiatief ook te ondersteunen door dit via de website  http://www.energiecommissie.nl/ te bevestigen.

Doe mee, denk mee en werk mee !!!

Tesla’s visie op mobiliteit, realistisch of futuristisch?

Deze week publiceerde Tesla zijn tweede masterplan voor de komende 10 jaar. Elon Musk schetst daarin een visie die enkele lonkende toekomstperspectieven bevat.

Bron: Master Plan, Part Deux | Tesla Motors Nederland

Elon Musk beschrijft in het tweede masterplan van Tesla Motors hoe zijn bedrijf de komende jaren invulling gaat geven aan duurzaamheid en mobiliteit. Allereerst wil hij zonnedaken integreren met batterij opslag. Hiervoor heeft het Tesla het bedrijf SolarCity overgenomen. Daarmee slaat Tesla een weg in die naar mijn mening echt naar de toekomst leidt. Lokaal opwekken, lokaal opslaan en lokaal consumeren van energie. Persoonlijk geloof ik hier ook in, want dit was voor mij de reden om in 2012 mijn woning uit te rusten met zonnepanelen en kort daarna een elektrische auto aan te schaffen. Een stap die mij geen windeieren heeft gelegd, want al geruime tijd zijn mijn ‘brandstofkosten’ nog geen 2 eurocent per kilometer. Om alles nog mooier te maken, ben ik nu aan het nadenken over het aanschaffen van een thuisbatterij.

Musk is ook voornemens de productlijn uit te breiden met bussen en vracht-/bestelwagens, elektrisch uiteraard. Een voornemen dat ik alleen maar kan toejuichen. Hopelijk betekent dit dat menig transportbedrijf nu eindelijk niet meer afhankelijk is en blijft van diesel en dat de logistieke opslagloodsen, die over het algemeen een groot plat dak hebben, nu ook voorzien gaan worden van zonnepanelen en zo hun business model compleet gaan omgooien.

Geweldig vind ik ook het statement van Elon Musk om niet toe te geven aan de angst, de hype om de Autopilot functie van Tesla als gevaarlijk te bestempelen. Natuurlijk is deze functie nog niet optimaal en kan en moet het beter. Echter ik geloof ook dat een Autopilot functie hulp biedt in het voorkomen van ongevallen, vooral onder de met hun smartphone spelende automobilisten. Het voorkomen hiervan door een app of optie, die de smartphonefunctionaliteit uitschakelt tijdens autorijden, is een alternatief dat door de massa niet zo eenvoudig zal worden geaccepteerd. Dat een automaat veiliger is dan een mens die klets, drinkt, video kijkt, appt en meer, is zonder meer waar. Het hebben van een autopilot is dan een uitkomst, een hulpje dat een oogje in het zeil houdt. Een hulpje dat daarnaast ook leert, want Tesla verzamelt veel informatie over het weggedrag van haar klanten. Informatie waarmee Tesla continu haar software weet te verbeteren. Niet op een circuit, niet alleen in zonnige oorden zoals Google doet, maar gewoon op de weg tijdens de reguliere ritten. Zo bouwen zij een database op met een gigantische waarde, waar elke verkeerskundige in principe bij zou moeten gaan kwijlen.

Het feit dat Tesla zo informatie vergaart, maakt de laatste stap in het masterplan ‘het mogelijk maken van zelfrijdende voertuigen die geld gaan verdienen voor de eigenaar’ heel realistisch. Waarom? Simpelweg omdat Tesla straks zoveel informatie heeft, dat elke denkbeeldige verkeerssituatie in hun databases zit. Een ontwikkeling die analogieën vertoont met de schaak- en go-computer, die nu zonder grote problemen van de beste schaakmeester of go-grootheid kunnen winnen. Voorkomt dit alle ongevallen? Nee, want er zullen altijd fouten, altijd omstandigheden voorkomen die niet zijn voorzien. Verbetert dit de verkeersveiligheid? Ja, want de mens is nu de zwakste en minst betrouwbare schakel, die wel met heel bijzondere omstandigheden overweg kan maar aan de andere kant heel onoplettend is en fouten maakt. Kortom, als het tweede masterplan net zo succesvol wordt als het eerste, dan gaat dit de wereld van verkeer en vervoer volledig veranderen.

MOOI TOCH !!!

tesla-model-s-krijgt-autopilot-bij-update

 

Top 3 Rotterdamse Infrastructuur Uitdaging, zelfrijdende shuttle naar Rotterdam The Hague Airport

Samen met Connexxion/Transdev, Navya Technology, Elfer Advies en RéciProcité is het JJAdvies gelukt om met ROTS door te dringen tot de top 3 van beste inzendingen voor de Rotterdamse Infrastructuur Uitdaging, een design competition uitgeschreven door de Verkeersonderneming. Zie het onderstaande persbericht. Een mooi resultaat waar wij als samenwerkende partners zeker vervolg aan gaan geven.

persbericht 20160412 61 inzendingen voor Rotterdamse infrastructuur

ROTS-visual-2

 

Big, bigger, biggest geldt voor de zonneweides in Australië 

In Nederland ben ik als bestuurslid bezig met de realisatie van een zonneveld ‘De Bredase ZonneWIJde”, die bijna 7000 panelen gaat bevatten. Voor Nederlandse begrippen een groot veld, want de ruimte is schaars in ons mooie land. Jaloers word ik op de mooie buitenlandse velden, waar juist geen gebrek aan ruimte is. Een prachtig en aansprekend voorbeeld vind ik de gigantische zonnevelden in Australië. Geweldig om te lezen hoe daar aan duurzame opwekking van energie invulling wordt gegeven.

“The largest operational solar power plants in Australia have officially opened. The Nyngan and Broken Hill solar plants that were originally announced in 2013 are located in western New South Wales and boast a combined power output of 155 MW.”

Bron: Plant openings signal “birth of large-scale solar in Australia”

Elektrisch rijden en zonnepanelen een perfecte mix

Het is geen verrassing dat mensen die zonnepanelen een goede oplossing vinden elektrisch rijden ook serieus overwegen. Sowieso zijn mensen die zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van ons klimaat positiever gestemd over deze twee zaken. Daarom vind ik de stap die BMW nu maakt om samen te gaan werken met Sungevity een heel logische ontwikkeling. Ik ben benieuwd of Renault, Nissan en Tesla dit voorbeeld gaan volgen, want in de wereld van duurzaamheid en dan vooral daar waar energiecoöperaties actief zijn, is er zeker een markt voor elektrisch rijden. Zelf ben ik er al mee bezig door een elektrisch deelauto concept te ontwikkelen voor energiecoöperaties.  De eerste gesprekken lopen en hopelijk gaat nog dit jaar de eerste coöperatie er mee in zee.

Lees ook het artikel op www.duurzaambedrijfsleven.nl over de deal tussen BMW i en Sungevity: BMW i en Sungevity: klantprofielen komen overeen

Een opvallende constatering in dit artikel is bijvoorbeeld dat bij gebruik van zonnepanelen elektrisch rijden nog maar € 0,01 per kilometer kost.

Zonne auto’s

Het Solarteam 2013 van de TU Eindhoven is al langer in het nieuws. Met hun baanbrekende Stella hebben zij de eerste plaats weten te behalen in de cruiser klasse bij de World Solar Challenge. Meerdere awards zijn aan het team toegekend en nu is daar de prestigieuze oscar voor technologieawards – De Crunchies – aan toegevoegd. Lees hier voor het bericht. Een mooi resultaat en een mooie Holland promotie.

Het nieuwe Solarteam bouwt ongetwijfeld door op het succes van hun voorgangers. Ik ben benieuwd waar zij mee komen en nog meer, wanneer de eerste zonne-auto’s op de Nederlandse weg gaan verschijnen. Het bericht dat de Chinese producent van zonnepanelen Hanergy zonne-auto’s wil gaan produceren, maakt dat dit nog wel eens snel zou kunnen gebeuren. Wie weet worden deze auto’s wel via Ikea op de markt gebracht, want Hanergy is de leverancier van de zonnepanelen die nu al in de schappen van Ikea liggen.  Wat mij betreft is de trend gezet en gaan we een zonnige toekomst tegemoet.

Lees meer: Hanergy gaat zonne-auto’s bouwen

 

 

ZonneWIJde Breda start tweede fase

ZonneWIJde start tweede fase

logoZonnewijde_WEB

Het grootste zonne-energie crowdfundingproject van Nederland gaat haar tweede fase in. In de eerste fase is in 101 dagen tijd door 217 deelnemers ruim € 169.000,- bijeengebracht om daarmee de Bredase ZonneWIJde te gaan realiseren. De ZonneWIJde is een 7.000 panelen groot en door burgers geïnitieerd zonnepark, dat gebouwd wordt langs de Princenhagelaan in Breda. Voor een project met de omvang van de ZonneWIJde wordt nu de volgende fase benut om de rest van de financiering bij elkaar te krijgen en de benodigde contracten met diverse geïnteresseerde grotere partijen af te sluiten.

 

Één van de belangrijkste contracten is op 5 december 2014 getekend: het grondcontract met de Gemeente Breda. Vanaf dat moment treedt de ZonnWIJde actief naar buiten en is de belangstelling voor participatie fors gestegen. De eerste informatieavond afgelopen 14 januari was dan ook met meer dan 120 geïnteresseerden een groot succes. De initiatiefnemers en partners in ZonneWIJde, gemeente Breda, Greenchoice, Zonnepanelendelen.nl en de Coöperatie ZonneWIJde u.a., zijn dan ook erg positief over de resultaten tot nu toe.

 

De eerste crowdfundingperiode leverde ruim € 169.000,- op. In de tweede fase die nu start, verwacht De ZonneWIJde een forse toestroom van deelnemers. ‘We voeren nu namelijk vergevorderde gesprekken met een paar publieke instellingen en bedrijven. Het zijn organisaties waar duurzaamheid hoog op de agenda staat en die erover denken mee te investeren in de ZonneWIJde. Ook merken we dat mensen in Breda steeds meer met elkaar praten over de ZonneWIJde en elkaar enthousiast maken om mee te doen. Dit geeft ons heel veel vertrouwen. We verwachten dan ook dat we ons doel – het nog voor de zomer van 2015 bouwen én in bedrijf nemen van de ZonneWIJde – gaan halen.’

 

Edwin Waelput van De ZonneWIJde: ‘De tijd werkt ook in ons voordeel, want de marktrentes zijn gedaald. Daardoor kunnen we straks met minder geld van crowdfunders volstaan. Om de ZonneWIJde te kunnen bouwen, moet in ieder geval  € 750.000,- worden opgehaald. Maar we streven ernaar om zoveel mogelijk van de benodigde € 1,5 miljoen te crowdfunden en zo min mogelijk te lenen.’

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:

 

Edwin Waelput        06 55153528

Johan Janse            06 13853237

Marc Okhuijsen       06 52471430

Emotionele speech van een stervende Wubbo Ockels

Emotioneel, indrukwekkend betoog van Wubbo Ockels vanaf zijn sterfbed. Dit bevestigd mij ontzettend in mijn overtuiging dat hoe klein dan ook iedereen een bijdrage moet en kan leveren. Waaraan? Aan het beter maken van onze wereld, onze samenleving. Waarom? Omdat onze aarde kanker heeft en wij met z’n allen hem kunnen redden, kunnen genezen. Voor wie? Gewoon voor onszelf.

Final Speech of Dutch physicist Prof. dr. Wubbo …: http://youtu.be/6rDG6pE-GGY

Zonnepanelen voor Bredanaars zonder dak

Afgelopen week ben ik samen met Edwin Waelput geïnterviewd door Zie TV, een lokale Bredase tv-zender. Wil je het resultaat zien, kijk op: http://youtu.be/3vf7r8547-A
Waar gaat het over? De realisatie van het grootste Nederlandse zonnepark in een stedelijke gebieden. Een ambitieus en aansprekend project waar iedereen, ook als je niet in Breda woont, aan kan bijdragen. Check www.zonnewijdebreda.nl als je hier meer over wilt weten.