JJAdvies is op vele fronten actief. Een paar spraakmakenden voorbeelden staan hieronder vermeld. Een uitgebreid overzicht van de ervaring van JJAdvies is te vinden op de themapagina’s ‘Duurzame mobiliteit’, ‘Onderzoek klanttevredenheid’, ‘Mobiliteitsmanagement’ en overige referenties.

Zelfrijdende voertuigen

GoogleCarDe Nederlandse overheid heeft de wens uitgesproken koploper in de wereld te worden op het gebied van coöperatieve- en zelfrijdende voertuigen, Hiertoe heeft zij wetgeving geaccepteerd, die het mogelijk maakt om op het gehele Nederlandse wegennet pilots uit te gaan voeren met dergelijke voertuigen. Als onderdeel van dit beleid is door CROW het Dutch Roads project gestart. Dit is een drie jaar durend project met  als doel de Nederlandse wegbeheerders/overheden klaar te stomen voor de introductie van zelfrijdende voertuigen op haar wegennet. Op dit moment is JJAdvies betrokken bij dit project, waarbij JJAdvies verantwoordelijk is voor het samenstellen van een state-of-the-art overzicht. Dit overzicht moet duidelijk gaan maken, wat de huidige stand van zaken van de techniek is, wanneer zelfrijdende auto’s gemeengoed gaan worden en hoe de wegbeheerder hierop nu al kan anticiperen.

Storing listening

NS-logoIn samenwerking met TOP Innosense werkt JJAdvies aan een opdracht voor de Nederlandse Spoorwegen waarin de verhalen die reizigers vertellen centraal staan. Goed luisteren naar het  verhaal van de klant staat namelijk aan de basis van kwaliteitsverbetering en reizigersgroei.

 


Personal Rapid Transport

PRT station BredaVoor de gemeente Breda is door JJAdvies een businesscase uitgewerkt voor een nieuw vervoersysteem. Dit systeem biedt vervoer op maat en op aanvraag, rijdt volledig autonoom, is kosten efficiënt en milieuvriendelijk. Het gaat zorgen dat ook in de toekomst de bereikbaarheid van Breda is gegarandeerd.

 

 

Mobiliteitsscans

mobiliteitsscanVoor diverse MKB-bedrijven heeft JJAdvies in 2012 en 2013 mobiliteitsscans uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar alle woon-werk- en zakelijke verplaatsingen van deze bedrijven. Diverse maatregelen zijn voorgesteld en uitgewerkt om tot een meer maatschappelijk verantwoorde invulling van de verplaatsingen te komen.

 

 

 

 


Motorvriendelijke ontwerprichtlijnen
motorvriendelijkIn opdracht van CROW heeft JJAdvies alle bestaande ontwerprichtlijnen die zijn beschreven in de ASVV en het Handboek Wegontwerp op motor relevante aspecten gecheckt met de nadruk op verkeersveiligheid. Aanbevelingen zijn gedaan om bij het wegontwerp meer aandacht te besteden aan beheer- en onderhoudsaspecten en daar waar nodig het ontwerp zodanig aan te passen dat dit ook voor motorrijders veilig is.

 

 

 

e-Drive evenementen

Breda e-drive flyer 2012In samenwerking met vele organisaties waaronder de gemeente Breda en Helmond en de Makro heeft JJAdvies in 2012, 2013 en 2014 evenementen georganiseerd om elektrisch rijden, van fiets tot auto, te stimuleren. Op dit moment lopen de voorbereidingen voor de vierde editie van dit evenement, Breda e-Drive 2015. De datum voor dit jaar is 23 september. Check de website van Breda e-Drive voor meer informatie.

 

 

 

MEER REFERENTIES