Duurzame mobiliteit is hét speerpunt van JJAdvies. Een bloemlezing van de projecten waar JJAdvies op dit thema aan werkt en/of heeft gewerkt staat hieronder.

2010 – heden:

 • Samenstellen state-of-the-art overzicht zelfrijdende voertuigen ten behoeve van het Dutch Roads programma. (Opdrachtgever: CROW)
 • Kwartiermaker voor het thema mobiliteit van het Uitvoeringsprogramma Klimaat. (Opdrachtgever: gemeente Breda)
 • Verkenning subsidiekansen Horizon 2020 voor Ultra PRT, een innovatief collectief volledig automatisch personenvervoersysteem. (Opdrachtgever: gemeente Breda)
 • Opstellen businesscase collectief automatisch personenvervoer NS-station – Bavelse Berg, gemeente Breda. (Opdrachtgever: gemeente Breda)
 • Breda e-Drive 2012, 2013, 2014 en 2015, inspirerende evenementen om elektrisch rijden te promoten. Meer informatie over deze evenementen is te vinden op de website van het evenement. (eigen initiatief)
 • Helmond E-Drive, een b2b evenement ter stimulering van elektrisch rijden. Meer: projectwebsite. (Opdrachtgever: gemeente Helmond)
 • OV-ambassadeurs, via een peer-to-peer benadering krijgen senioren hulp om hun mentale drempel voor OV-gebruik te overwinnen. Meer: projectwebsite (Opdrachtgever: Provincie Zeeland)
 • ENERQI, Energy efficiency by using daily customers Quality observations to Improve public transport. Een Europees project met als doel energiebesparing te bereiken door de attractiviteit van het openbaar te verhogen via kwaliteitsimpulsen. Door middel van een continu monitoringssysteem wordt daarbij een vinger aan de pols gehouden. Meer: projectwebsite. (Opdrachtgever: EU – STEER)
 • Technische studie van verkeersmaatregelen in het kader van het luchtkwaliteitsplan van de stad Gent (België). (Opdrachtgever: Stad Gent)

2005 – 2010:

 • ODYSA In-Car, veldtest naar de kansen en mogelijkheden voor in-car snelheidsadvisering gekoppeld aan een dynamische groene golf. (opdrachtgever: Stadsregio Eindhoven)
 • Trendy Travel, making the use of sustainable ways of transportation more attractive, supporting of the Dutch Railways with their tasks. Meer: projectwebsite. (Opdrachtgever: EU – STEER)
 • VRI, rotondes en luchtkwaliteit, studie in het kader van het SOLVE (Snelle Oplossingen voor Luchtkwaliteit en Verkeer) programma. (Opdrachtgever: CROW)
 • e-ATOMIUM, increasing the knowledge and competences of energy agencies and other local actors in the field of sustainable energy use in transport. (Opdrachtgever: EU – STEER)

2000 – 2005:

 • MusTT, Multi-Stakeholder European targeted action for Sustainable Tourism & Transport. (Opdrachtgever: EU DG-TREN)
 • Haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van luchtschepen in Nederland. (Opdrachtgever: Senter/NOVEM)
 • Houd de band op spanning, een integraal onderzoek naar de kwaliteit van de bandenspanning van het Nederlandse wagenpark.  (Opdrachtgever: Senter/NOVEM)
 • Mobiel betalen voor parkeren, de introductie van een alternatief betaalsysteem voor parkeren op straat, eisen en mogelijkheden. (Opdrachtgever: CROW)

Voor 2000:

 • De parkeersituatie in 20 Europese steden en de mogelijkheden voor GSM Parkeren in Nederland, onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw betaalsysteem. (Opdrachtgever: Virtual Parking Systems)
 • Ruimpad, ontwerpen van toekomstbeelden voor 2050. (Opdrachtgever: Rijks Planologische Dienst)
 • Analyse en verwerking reacties op discussienota Vrijetijdsverkeer. (Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
 • Verkeersmanagement Energie en Milieu, toepassing integraal verkeers- en mobiliteitsmanagement binnen stedelijke gebieden. (Opdrachtgever: Senter/Novem)
 • De concurrentiepositie van Schiphol, een analyse van de luchtvrachtmarkt. (Opdrachtgever: Rijksluchtvaartdienst)
 • Analyse en prognose aantal vliegtuigbewegingen en onderzoek transferpassagiers op Schiphol. (Opdrachtgever: Rijksluchtvaartdienst)
 • Onderzoek tijdbestedingspatronen en verplaatsingsgedrag. (Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
 • Opzet en beheer Schiphol database Rijksluchtvaartdienst. (Opdrachtgever: Rijksluchtvaartdienst)
 • Voorbereidingen Meerjaren Programmering Personenvervoer simulaties m.b.v. het SIMPERS model. (Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
 • Voor en na onderzoek Tiel – Utrecht, de nieuwe Lekbrug bij Vianen, analyse verkeerseffecten voor en na openstelling. (Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat)