Duitsland gaat deel snelweg gebruiken voor zelfrijdende auto’s

In Nederland werd er op de N270 in de regio Helmond al geëxperimenteerd met zelfrijdende auto’s. Onlangs werd bekend dat ook tussen Ede en Wageningen zelfrijdende voertuigen de weg op gaan. In Duitsland wil men het nog voortvarender aan gaan pakken. Daar wordt een deel van een snelweg, de A9 van Berlijn naar Munchen, gaan gebruiken als testbaan voor zelfrijdende auto’s. Een duidelijk bewijs dat het de Duitsers menens is en dat ook zij voorop willen lopen in de wereld. Ik ben benieuwd, wanneer de eerste  Mercedes F015

Germany’s A9 autobahn to become test track for self-driving cars.

A section of the A9 autobahn is to be set up for testing autonomous vehicles like (we hope...

Zelfrijdend voertuig al 12 jaar (geleden) op Nederlandse weg

Nederland heeft een nieuwe wereldprimeur. Tussen Ede en Wageningen gaan namelijk op de openbare weg zelfrijdende voertuigen rijden. Diverse media berichten hier nu over.

 

Ik vind dit geweldig nieuws, want er zouden meer van dit soort proeven en experimenten in Nederland moeten worden uitgevoerd. Waarom? Gewoonweg, omdat we

  • op deze manier het verkeer- en vervoersysteem toekomstvast kunnen maken;
  • zo het wegennet efficiënter kunnen gaan benutten;
  • zo de schaarse ruimte die stilstaande auto’s met name in stedelijke gebieden innemen anders kunnen gaan benutten.

Al eerder heb ik een pleidooi gehouden voor volledig autonome voertuigen in het artikel “Toekomst stedelijk ov is aan fully automated vehicles“. Daarin pleit ik voor een transitie, een transitie in het openbaar vervoer naar meer zelfrijdende voertuigen.  Naar mijn mening zijn zelfrijdende voertuigen een prima aanvulling op fietsen en e-bikes en kunnen zij samen de stedelijke mobiliteitsbehoeften perfect bedienen. Zelfrijdende voertuigen hebben wel de voordelen (vervoer op maat en op de gewenste tijd) maar niet de nadelen van de auto en het huidige reguliere openbaar vervoer. Een grote verdienste van de proef in Gelderland vind ik, dat er nu ook gekeken gaat worden naar de perifere meer landelijke gebieden. Daar is al jaren sprake van een verschraling van het openbaar vervoer. In het begin van de negentiger jaren tekende dit zich al af. Pieter Hoffstra wist dit toen al treffend te verwoorden: “Om te overleven op het platteland heb je twee dingen nodig, zei hij: een koelkast en een auto”. Hoe mooi zou het zijn als zelfrijdende voertuigen dit gat, deze schaarste gaan opvullen. Bereikbaarheid en leefbaarheid gaat dan een andere dimensie krijgen.

cybercar-in-DelftOnderzoek naar zelfrijdende voertuigen is echter niet nieuw. Al in de vorige eeuw was Nederland koploper op dit gebied. Helaas is dit veel te weinig bekend. Jarenlang rijden op Rivium in Cappelle a/d IJssel al zelfrijdende voertuigen rond. Een veelgehoord tegenargument is dat deze voertuigen gebruik maken van een eigen infrastructuur en daardoor niet te vergelijken zouden zijn met de huidige experimenten. Niets is naar mijn mening minder waar, want al in 2003 reed een van de voertuigen, die nu op Rivium al jaren succesvol in gebruik zijn, op de Delftse grachten. Daar reed dit voertuig als demonstratie gewoon tussen de fietsers in en niemand ook de inzittenden niet vond dit vreemd of onverwacht. De videobeelden op deze film spreken voor zich: delft-vcd

Waarom is deze demo dan niet voortgezet? Veel heeft te maken met de juridische risico’s. Wat nu als zo’n voertuig een ongeval veroorzaakt? Wie is dan aansprakelijk, waar zit dan de fout? Het besluit van Melanie Schultz om zelfrijdende voertuigen op de Nederlandse weg toe te staan, maakt dat deze afbreukrisico’s gelukkig minder bepalend zijn.  Dit neemt niet weg dat de mens nog steeds overtuigt moet worden. Bekend is namelijk dat bij treinen, vliegtuigen en alle vervoerwijzen, waar wij als mens niet zelf achter het stuur zitten, de acceptatie van een zeker onveiligheidsrisico ontzettend laag is. Hebben we daarentegen zelf het heft in handen, dan denken we compleet anders. Collectief accepteren we dit met honderden en wereldwijd zelf miljoenen slachtoffers als resultaat. De auto als heilige koe of beter gezegd als holy grale staat, ook al weten we dit, zelden ter discussie. Het zou normaal moeten zijn dit niet te accepteren. In Zweden doet men dit. Daar streeft men naar nul verkeersdoden. Nederland, toch een van de meest verkeersveilige landen in de wereld, accepteert daarentegen nog steeds dat er jaarlijks meer dan 500 mensen overlijden in het verkeer en daar draagt de auto in belangrijke mate aan bij. Zelfrijdende voertuigen, connected vehicles, auto collision warnings en meer technische hulpmiddelen gaan ons nu allemaal ondersteunen. Een goede ontwikkeling en ik hoop dat we er massaal gebruik van gaan maken, zodat we niet langer ons bezig houden met ‘stupid mobility’. Een term die onlangs nog door Carlo van de Weijer werd geintroduceerd als kenmerkend voor ons huidige mobiliteitsgedrag.

Maar ik wil wel benadrukken dat Nederland meer kan en zou moeten doen. Meer leren van het verleden. Goede voorbeelden zoals het Rivium project meer benadrukken en gaan beseffen dat we ooit al goed bezig waren. Daarom bevreemd het mij dat de Nederlandse kennis niet wordt benut in Gelderland, maar dat men kiest voor een Frans voertuig. Jammer, ook al ben ik geen chauvinist, want het zou toch een prachtige Holland promotie zijn geweest als dit wel was gedaan. Vooral ook omdat Nederland gidsland wil zijn en dus eigenlijk al was op het gebied van zelfrijdende voertuigen.

easymile

 

Gaat Uber ten onder aan alternatieven als Taxify ?

De taximarkt staat onder druk. De prijzendruk en de concurrentie is hoog. Daarnaast moeten in Nederland taxiondernemingen aan vele regels voldoen. Logisch want het zijn bedrijven die direct diensten leveren en waar in het verleden menige oorlog om de klant is gevoerd. Het is dus een markt die continu in beweging is. De komst van een dienst als UberBLACK kan een mooie verbetering zijn op de dienstverlening naar de klant. Echter aan de ene kant helpt Uber zijn eigen klanten, de chauffeurs, maar aan de andere kant zorgt zij via UberPOP ook voor concurrentie. Ik vind het dan ook niet vreemd dat eigen Uber taxichauffeurs in opstand komen. Hiervoor is het onderscheid tussen een UberBLACK chauffeur en een UberPOP chauffeur, gezien vanuit het oogpunt van de chauffeur, gewoonweg te klein. Ik vraag mij dan ook af of op termijn Uber hiermee wel de juiste keus maakt, want de dienst die nu door de Rotterdamse taxichauffeurs – Taxify – gekozen gaat worden, kan nog wel eens de strijd gaan winnen. Deze is minder bedreigend voor de branche en de kosten zijn realistischer. Herhaalt zich nu een strijd vergelijkbaar aan die tussen Betamax, VCC en VHS of die tussen Hyves en Facebook? Naar mijn mening zal Uber meer moeten luisteren naar zijn eigen klanten, de chauffeurs, wil het in Europa en alle andere landen, waar UberPOP nu verboden is, een voet aan de grond krijgen.

Lees ook het bericht in het AD: Rotterdamse Uber-chauffeurs stappen over naar concurrent – AD.nl.

ZonneWIJde Breda start tweede fase

ZonneWIJde start tweede fase

logoZonnewijde_WEB

Het grootste zonne-energie crowdfundingproject van Nederland gaat haar tweede fase in. In de eerste fase is in 101 dagen tijd door 217 deelnemers ruim € 169.000,- bijeengebracht om daarmee de Bredase ZonneWIJde te gaan realiseren. De ZonneWIJde is een 7.000 panelen groot en door burgers geïnitieerd zonnepark, dat gebouwd wordt langs de Princenhagelaan in Breda. Voor een project met de omvang van de ZonneWIJde wordt nu de volgende fase benut om de rest van de financiering bij elkaar te krijgen en de benodigde contracten met diverse geïnteresseerde grotere partijen af te sluiten.

 

Één van de belangrijkste contracten is op 5 december 2014 getekend: het grondcontract met de Gemeente Breda. Vanaf dat moment treedt de ZonnWIJde actief naar buiten en is de belangstelling voor participatie fors gestegen. De eerste informatieavond afgelopen 14 januari was dan ook met meer dan 120 geïnteresseerden een groot succes. De initiatiefnemers en partners in ZonneWIJde, gemeente Breda, Greenchoice, Zonnepanelendelen.nl en de Coöperatie ZonneWIJde u.a., zijn dan ook erg positief over de resultaten tot nu toe.

 

De eerste crowdfundingperiode leverde ruim € 169.000,- op. In de tweede fase die nu start, verwacht De ZonneWIJde een forse toestroom van deelnemers. ‘We voeren nu namelijk vergevorderde gesprekken met een paar publieke instellingen en bedrijven. Het zijn organisaties waar duurzaamheid hoog op de agenda staat en die erover denken mee te investeren in de ZonneWIJde. Ook merken we dat mensen in Breda steeds meer met elkaar praten over de ZonneWIJde en elkaar enthousiast maken om mee te doen. Dit geeft ons heel veel vertrouwen. We verwachten dan ook dat we ons doel – het nog voor de zomer van 2015 bouwen én in bedrijf nemen van de ZonneWIJde – gaan halen.’

 

Edwin Waelput van De ZonneWIJde: ‘De tijd werkt ook in ons voordeel, want de marktrentes zijn gedaald. Daardoor kunnen we straks met minder geld van crowdfunders volstaan. Om de ZonneWIJde te kunnen bouwen, moet in ieder geval  € 750.000,- worden opgehaald. Maar we streven ernaar om zoveel mogelijk van de benodigde € 1,5 miljoen te crowdfunden en zo min mogelijk te lenen.’

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:

 

Edwin Waelput        06 55153528

Johan Janse            06 13853237

Marc Okhuijsen       06 52471430

Emotionele speech van een stervende Wubbo Ockels

Emotioneel, indrukwekkend betoog van Wubbo Ockels vanaf zijn sterfbed. Dit bevestigd mij ontzettend in mijn overtuiging dat hoe klein dan ook iedereen een bijdrage moet en kan leveren. Waaraan? Aan het beter maken van onze wereld, onze samenleving. Waarom? Omdat onze aarde kanker heeft en wij met z’n allen hem kunnen redden, kunnen genezen. Voor wie? Gewoon voor onszelf.

Final Speech of Dutch physicist Prof. dr. Wubbo …: http://youtu.be/6rDG6pE-GGY

Zeilvrachtschip

Het Noorse Vindskip geeft zeilen een heel andere dimensie. Op een slimme manier wordt hier techniek uit de luchtvaart toegepast, om een vrachtschip tot 80% efficiënter te maken dan reguliere schepen. Weliswaar is een zeilschip bezien vanuit brandstofverbruik nog beter, maar door de combinatie van wind en een aandrijving op LNG is het Vindskip toch een geweldige vinding.

Zou het toepassen van deze vinding niet ook kansrijk zijn bij bijvoorbeeld treinen of vrachtauto’s? Ik vrees van niet, omdat op zee er enerzijds meer kans op wind is en de positie van het voertuig ten opzichte van de windrichting beter is te reguleren. Echter als ik de video van Vindskip bekijk, zie ik niet dat de te varen route afhankelijk is van de windrichting. Dus eigenlijk voor plaatsen waar over langere afstanden in open terrein wordt gereden zou een zeilvrachtauto misschien nog best wel eens kunnen.

Bron:  Vrachtschip aangedreven door tegenwind | Duurzaam Bedrijfsleven.

Vindskip