Januari 2012 ben ik gestart met JJAdvies vanuit de overtuiging dat de huidige tijd vraagt om flexibiliteit. Niet langer werken vanuit een vast dienstverband, maar in plaats daarvan samenwerken met zelfstandige professionals, ieder vanuit zijn of haar  eigen specialisme en overtuiging. Samenwerken is voor mij een belangrijk sleutelwoord en leitmotief. Daarom participeer ik in het Adviseursnetwerk Verkeer en Vervoer, ben ik sinds 1 augustus 2013 lid van de coöperatie BOnDS u.a. en betrek ik daar waar nodig anderen bij de uitvoering van mijn werkzaamheden. Hierbij zoek ik uitdrukkelijk de samenwerking met Overheden, Ondernemers, Onderwijs én Ondernemende burgers (de 4 O’s). Alleen dan ontstaat synergie en energie. Energie om nieuwe dingen, nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen.

Dat er transities nodig zijn, vind ik een vereiste. Transities om te komen tot een volhoudbare samenleving, waarin economie, mens en maatschappij floreren. Dit vertaal ik ook naar mijn eigen handelen. Ik kies bewust met welk vervoermiddel ik mij verplaats, ik kies bewust hoe ik mijn energiehuishouding organiseer, ik kies bewust voor een duurzame leefstijl. Waarom? Dan kan ik later tenminste zeggen dat ik er alles aan heb gedaan, zodat ook mijn (klein)kinderen kunnen genieten van een mooi leven, een mooie wereld.

STI_barometer_keur_LR_FCOm het niet bij mooie woorden alleen te laten, rij ik elektrisch, fiets ik daar waar het kan, gebruik ik de trein en breng ik de milieubelasting van mijn bedrijf in kaart via de MKB-Milieubarometer die door CE en Stimular ontwikkeld is voor het Midden- en Klein Bedrijf. Deze barometer toont in welke mate factoren als energie, afval en papierverbruik bijdragen aan onze totale milieuscore en milieukosten. De barometer werkt met efficiencyindicatoren, waardoor  ik kan zien hoe ik mijn bedrijf het doet in vergelijking met andere kantoren. 2013 is het eerste jaar dat ik zo in kaart heb gebracht.